ОБЩИ УСЛОВИЯ

Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между Диана Чифличка-Лалова- дизайнер на свободна практика; Номер на удостоверение за администратор на личните данни № 1433758; адрес на дейността – гр. Бургас, кв. Сарафово, наричана по-долу за краткост АВТОР, и ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на електронния магазин www.charly-book.com наричан по-долу ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

Условия на ползване

  • Авторът доставя стоките и гарантира правата на Потребителите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.
  • Потребителите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на Автора, достъпен на страницата му в Интернет или друго средство за комуникация от разстояние.
  • По силата на сключения с Потребителя договор за покупко-продажба на стоки, Авторът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Потребителя на определените от него чрез интерфейса стоки.
  • Потребителите заплащат на Автора възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Автора на адреса на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет.
  • Авторът доставя заявените от Потребителите стоки в сроковете и при условията, определени от Автора на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи условия.
  • Потребителят и Авторът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ.
  • Предполага се, че електронните изявления, извършени от Потребителите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Потребителя при извършване на регистрацията-поръчка.
  • Ползването на електронния магазин от Потребителите се приема като приемане на условията за ползване и потвърждаване за спазването им. Условията могат да бъдат актуализирани по всяко време без предварително и/или изрично уведомяване на Потребителите.

Съдържание

Съдържанието на електронния магазин, публикуваните текстове и изображения са със защитени авторски права. Използването на каквaто и да част от Съдържанието, без изрично писмено разрешение на Автора, е забранено.

Защита на Лични данни. Kонфиденциалност

Номер на удостоверение за администратор на личните данни: 1433758

Предоставените Лични данни (имена, адрес, телефон и имейл за контакт) от Потребителите не се преотстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели.

Личните данни се използват за осъществяване на Доставката, както и за общуване с Потребителите относно наши Продукти и/или Услуги.

Поръчка. Доставка

Посоченaтa Ценa e в български левове, без ДДС на основание чл.113, ал.9 от ЗДДС

След получаване на Поръчката от Потребителя при необходимост се свързваме с него, за да я потвърдим и уговорим детайлите по Доставката.

При Поръчка, която е нужно да бъде получена на точен ден или в по-кратък срок, Потребителят може да го отбележи в полето Бележки към поръчката и ще се свържат с него за уточняване дали и как може да се осъществи.

Заплащането е с наложен платеж при получаване на Поръчката.

Връщане и подмяна

При получаване на пратката препоръчваме преглед на Продукта, който да се извърши в присъствие на куриера. При наличие на повреда, причинена при транспортирането на Продукта, Потребителят има право да поиска връщане и/или подмяна на Продукта, при условие, че повредата е установена в присъствие на куриера и Потребителят се е обадил на 0885963197 в момента на установяването на повредата.

В 14-дневен срок след осъществяване на Доставката Потребителят има право да поиска връщане и/или подмяна на Продукта, ако той е с производствен дефект или недостатък, изразяващи се в липсващи страници, разбъркани или пропуснати кòли, печатен дефект и т.н.

Транспортните разходи по връщане и/или подмяна на Продукта са за сметка на Автора.

Чл. 50.; чл. 52; Чл. 54. ; Чл. 55. От ЗЗНП

Външни уеб сайтове

Eлектронния магазин съдържа връзки към други уеб сайтове с цел предоставяне на допълнителна полезна и/или интересна за Потребителите информация. Автора няма контрол и не носи отговорност за съдържанието и/или сигурността на тези външни сайтове.

При спор, който не може да бъде разрешен съвместно с избрания онлайн магазин, може да използвате сайта OPC

Надзорни органи:
Комисия за защита на личните данни
Уеб сайт: www.cpdp.bg
Комисия за защита на потребителите
Уеб сайт: www.kzp.bg